Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Reposted fromcorazon corazon viaikropka ikropka

Kuba Wojewódzki: Kiedy miałeś taki moment, że poczułeś się bezradnym człowiekiem, kiedy płakałeś z poczucia bezsilności?

Mike Tyson: No nie wiem, całe życie, zeszły tydzień. Takie właśnie jest życie, ma własne zasady. Każdy tu obecny musi przejść coś takiego. Jeśli nie przejdziemy przez złamane serce, jeśli nie przeżyjemy rozczarowań, jeśli nie napotkamy przeciwności losu – jesteśmy niczym. Nieszczęścia, przeciwności sprawiają, że to co silne staje się silniejsze, a to co słabe słabsze. W życiu musimy oddzielać jedno od drugiego bo tak właśnie się stanie – słabe upadnie, silne będzie się rozwijać. To jest po prostu życie, takie są jego prawa. Ja chcę być silny, ale żebym takim być muszę przejść przez te momenty zagubienia, smutku..

I <3 U MIKE !

— Mike Tyson u Kuby
Reposted fromlegallyblonde legallyblonde viaikropka ikropka
5479 3302 500
Reposted fromscorpix scorpix viaikropka ikropka
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku.
Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta na prawdę się nie liczy.
— mądrości mojej babci.
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viaikropka ikropka
1024 dbbf
Reposted fromsonaive sonaive viablackcat13s blackcat13s
4548 4e6c
Reposted fromwhat-the what-the viablackcat13s blackcat13s
2867 998d
WTF
Reposted fromtimmygriffin timmygriffin viablackcat13s blackcat13s
8498 cf7b
Reposted fromARTdisorder ARTdisorder viaRecklessKid RecklessKid
6642 3d8e
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viacatarino catarino

Kable telefoniczne nad Nowym Jorkiem (1887-1888)

c. 1887-1888:

Telephone Wires over New York

Sources: Library of Congress; Metropolitan Postcard Club  via Julian Simpson

Reposted fromikari ikari viacatarino catarino
7148 8a65 500
In Hiroshima, there are permanent shadows caused by the intensity of the nuclear blast when the bomb was dropped.
Reposted fromtelewizja telewizja
7750 96a4
Reposted fromkitake kitake viaurojenie urojenie
8299 d9d1
Reposted fromurojenie urojenie viacatarino catarino
3347 de2f

"Grumpy Thor, son of Odin, lol of Asgard"
Reposted fromNeutrum Neutrum viacatarino catarino
9479 d5e8 500

quisestistequivenit:

Ernst Ferdinand Oehme
Cathedral in Winter
1821

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viacatarino catarino
8565 e5c3
Reposted fromlemoah lemoah viacatarino catarino
6278 b6ec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl